معرفی :

کانونهای فرهنگی و انجمن های علمی دانشجویی به منظور رشد خلاقیتهای فرهنگی، سامان بخشیدن به خواسته ها و چالشهای خودانگیخته ی فرهنگی هنری و اجتماعی، حمایت و هدایت دانشجویان در جهت نیل به ازرشهای اسلامی، ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه ایجاد شده و در راستای تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه های دانشگاه جامع فعالیت می نمایند.

این تشکل ها در راستای فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی یکی از بنیادی ترین عرصه ها برای تقویت سرمایه های فرهنگی و جامعه پذیری دانشجویان می باشند. 

جشنواره درون دانشگاهی رویش بزرگترین رویداد در عرصه ی فعالیت کانون های فرهنگی و جشنواره درون دانشگاهی حرکت بزرگترین رویداد در عرصه فعالیت انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشند.

هردوی این رویداد ها عرصه ای برای انعکاس آخرین دستاوردها و توانمندیهای دانشجویی بوده و هرساله یکی از بزرگترین و فعالترین تشکل های دانشجویی و فرصتی برای اعتلا و ارتقاء سطح کمی و کیفی نهادهای ارزشمند دانشجویی بوده اند.

لازم به ذکر است این جشنواره ها به صورت کشوری برگزار می گردند و به نفرات برتر در هر بخش هدایای نقدی و لوح تقدیر اهدا می گردد.

 

 اهداف:

 ۱- ایجاد زمینه مناسب برای بروز استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی و مهارتی دانشجویان مرکز

۲- نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق برنامه علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان مرکز

۳- افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیت‌های علمی و گروهی و مهارتی مرکز

۴- بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی، صنعتی،مشاغل و حرف

تبصره: انجمن ، ماهیتی صرفا علمی داشته و هرگونه فعالیت صنفی و سیاسی توسط انجمن ممنوع می‌باشد.

 

شرایط عضویت

اعلام پایبندی به مفاد اساس‌نامه به‌وسیله درخواست و تکمیل فرم عضویت

اشتغال به تحصیل در گروه آموزشی مرتبط با عنوان انجمن در مرکز

 

 

 علاقه مندان جهت ثبت ایده فرم ذیل را تکمیل نموده و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن ۰۲۱۶۶۹۰۲۲۲۳ داخلی ۳ تماس حاصل نمایند.

 

آپلود هرگونه فعالیتی که قابلیت شرکت در جشنواره های فرهنگی و هنری را داراست. از قبیل : عکس، فیلم کوتاه، موزیک، پوستر، نقاشی، آثار دیجیتال، پادکست و ... لطفا آثار را در فرمت ZIP ارسال بفرمائید یا برای هر فایل خود فرم را مجدد تکمیل نمائید. لطفا توجه بفرمائید دستاورد های شما بایستی در سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ تحقق یافته باشند.