اطلاعیه انتخاب واحد تابستان ۱۴۰۱

 برای مشاهده تقویم آموزشی، برنامه درسی و دروس ارائه شده ترم تابستان ۴۰۰۳ و همچنین روزهای مربوطه برای رشته ها و ورودی های مختلف فایل های زیر را دانلود نمائید: ( توجه نمائید برنامه دروس عمومی، مهارت مشترک و کارورزی در جدول زیر درج گردیده و دروس تخصصی دانشجویان ترم آخر بر حسب درخواست ثبت شده ایشان در سامانه هم آوا ارائه شده و در روز انتخاب واحد برای ایشان قابل اخذ می باشد و برنامه اجرایی آن ها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. )

تقویم آموزشی تابستان ۴۰۰۳

مشاهده برنامه دروس عمومی تابستان ۴۰۰۳

راهنمای تصویری انتخاب واحد

خواهشمند است پس از مطالعه راهنمای تصویری، در انتخاب واحد ترم های تابستانی به موارد زیر توجه بفرمائید :
۱. در ترم تابستان فقط درس های مهارت مشترک، عمومی و کارورزی قابل ارائه و اخذ هستند.
۲. در ترم تابستان دانشجویان می توانند حداکثر تا ۶ واحد درسی انتخاب نمایند.
۳. اخذ همزمان کارورزی ۱ و ۲ مجاز نمی باشد.
۴. در صورتی که دانشجویی در ترم های مهر یا بهمن (غیر از ترم تابستان) درس کارورزی ۱ یا ۲ را اخذ نماید، حداکثر مجاز به اخذ ۱۲ واحد درسی دیگر می باشد.
۵. در صورتی که معدل کل دانشجوی شاهد و ایثارگر ۱۴ و بالاتر باشد می تواند با رعایت ضوابط در تابستان حداکثر ۸ واحد درسی انتخاب نماید.
۶. مهمان شدن در دروس کاربینی و کارورزی ممنوع می باشد.
۷. دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر ۱۰ واحد درسی برای فارغ التحصیلی داشته باشد می تواند با تایید شورای استان واحدهای مذکور را در تابستان انتخاب واحد نماید. این دانشجویان باید جهت اخذ تاییدیه دروس مانده و تاییدیه واحد استان و تکمیل فرم های مربوطه به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
۸. کارورزی ۱ پیشنیاز کارورزی ۲ می باشد.
۹. زمان اخذ دروس کارورزی ۱ و ۲ برای دانشجویان ورودی مهرماه، تابستان های سال اول و دوم و برای دانشجویان ورودی بهمن ماه، تابستان بعد از ترم های اول و سوم است.
۱۰. بصورت معمول دانشجویانی که در ترم تابستان واحد اخذ شده ندارند (به علت قوانین اخذ دروس کارورزی) حداقل یک نیمسال تحصیلی از سایر دانشجویان دارای درس اخذ شده در تابستان، دیرتر فارغ التحصیل می شوند و با توجه به شرایط حاصل از اپیدمی کرونا، احتمال مشکلات سنوات تحصیلی برای دانشجویان وجود دارد.
۱۱. حداکثر تعداد ترم های مجاز به تحصیل برای تمام دوره ها ۴ نیمسال می باشد (بعلاوه دو نیمسال تابستان).
۱۲. دروس ارائه شده در ترم های تابستان برای هر گروه و دوره، در ترم های آتی ارائه نخواهند شد. بنابراین پیشنهاد می شود همان درس هایی که برای گروه شما ارائه شده است را انتخاب کنید.
۱۳. در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر ۸ واحد درسی فارغ التحصیل تابستان می شود، با تایید شورای مرکز، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید. این دانشجویان باید جهت تایید ترم آخر بودن دانشجو در سامانه هم آوا و تکمیل فرم های مربوطه به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
۱۴٫ در صورتی که دانشجو حداکثر ۲ درس نظری برای فراغت از تحصیل در ترم تابستان داشته باشد، می تواند دروس مذکور را بصورت معرفی به استاد اخذ نمایند. این دانشجویان باید جهت اخذ تاییدیه دروس مانده و معرفی به استاد مربوطه و تکمیل فرم های آموزشی معرفی به استاد بعد از ثبت تمام نمرات ترم جاری به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
۱۵٫ چنانچه دانشجویی قبلا در یک درس دارای واحد نظری-عملی (هم نظری و هم عملی) افتاده (دارای نمره ثبت شده کمتر از ۱۰) باشد می تواند با رعایت سایر شرایط درس مذکور را بصورت معرفی به استاد اخذ نمایند. این دانشجویان باید جهت اخذ تاییدیه دروس مانده، اخذ مجوز شورای آموزشی مرکز و تکمیل فرم های آموزشی معرفی به استاد بعد از ثبت تمام نمرات ترم جاری به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
۱۶٫ اخذ بصورت معرفی به استاد دروس دارای واحد نظری-عملی که دارای نمره غیبت موجه و یا غیر موجه می باشند، ممنوع می باشد.
۱۷٫ اخذ بصورت معرفی به استاد دروس دارای واحد صرفا عملی، ممنوع می باشد.
۱۸٫ دانشجویان ترم آخر و یا دانشجویان دارای معرفی به استاد حتما برای بررسی دروس و شرایط مربوطه به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
۱۹٫ اخذ همزمان دروس معارف ممنوع می باشد (غیر از دانشجویان ترم آخر) و دانشجو باید یک درس از گروه معارف، یک درس از گروه مهارت مشترک و کارورزی را انتخاب کند.
۲۰٫ تنها دانشجویان کارشناسی که درس دانش خانواده را در کاردانی گذرانده اند درس دانش خانواده را اخذ نمایند و دانشجویانی که درس دانش خانواده را در مقطع کاردانی گذرانده اند نیاز به اخذ درس دانش خانواده ندارند . 
نکته خیلی مهم
دانشجویانی که برای فراغت از تحصیل حداکثر ۸ واحد مانده دارند، می توانند واحد های مانده خود را به جای نیمسال مهرماه در تابستان جاری اخذ نموده و درصورت فارغ التحصیلی برای مقاطع بالاتر در نیمسال مهرماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند.