اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مهر ۱۴۰۱

 نتایج پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی ورودی مهرماه ۱۴۰۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد.

 

مدارک لازم برای ثبت نام کاردانی: 

 • تصویر تمام صفحات شناسنامه  ( هر برگه از شناسنامه بر روی یک کاغذ A۴ و بر روی مرکز صفحه قرار گرفته شود. )

 • تصویر کارت ملی یا تصویر برگه درخواست کارت ملی  ( پشت و روی کارت ملی هرکدام بر روی یک کاغذ A۴ و مندرج بر روی مرکز صفحه قرار گرفته شود.)

 • اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت ( توجه نمائید هر برگه بر روی یک کاغذ A۴ و تصویر شده بر روی مرکز صفحه باشد. )

 • رسید درخواست صدور تاییدیه تحصیلی ( برای درخواست صدور با یک نسخه از دیپلم به پیشخوان دولت مراجعه نمائید.)

 • تصویر کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم آقایان ( پشت و روی کارت هرکدام بر روی یک کاغذ A۴ و مندرج بر روی مرکز صفحه قرار گرفته شود. )

  دانشجویان آقایی که متقاضی استفاده از معافیت تحصیلی هستند با دریافت معافیت تحصیلی به سایت epolice.ir مراجعه نمایند و رسید درخواست صدور معافیت را ارسال نمایند.

 • عکس ۳ در ۴  (عکس ها حتما رنگی، زمینه سفید با رعایت پوشش و موازین اسلامی برای خانم ها و آقایان و پشت نویسی شده تحویل گردد. )

 • رسید واریزی مبلغ شهریه ( جهت استعلام هزینه انتخاب واحد بر حسب رشته و مقطع خود با ۶۶۹۰۲۲۲۳ داخلی ۱۱۹ و ۱۰۳ تماس حاصل شود. )

 • اصل ریز نمرات دانشگاه یا رشته قبلی کاردانی پیوسته یا ناپیوسته جهت معادل سازی  در صورت نیاز دریافت نامه از مرکز 

 

مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی : 

 • تصویر تمام صفحات شناسنامه ( هر برگه از شناسنامه بر روی یک کاغذ A۴ و بر روی مرکز صفحه قرار گرفته شود. )

 • تصویر کارت ملی یا تصویر برگه درخواست کارت ملی ( پشت و روی کارت ملی هرکدام بر روی یک کاغذ A۴ و مندرج بر روی مرکز صفحه قرار گرفته شود.)

 • اصل مدرک کاردانی یا کارشناسی یا گواهی موقت ( هر برگه بر روی یک کاغذ A۴ و تصویر شده بر روی مرکز صفحه باشد. )

 • تاییدیه تحصیلی ( نامه درخواست صدور تائیدیه تحصیلی توسط واحد حراست مرکز صادر می شود )

 • تصویر کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم آقایان  پشت و روی کارت هرکدام بر روی یک کاغذ A۴ و مندرج بر روی مرکز صفحه قرار گرفته شود.

  دانشجویان آقایی که متقاضی استفاده از معافیت تحصیلی هستند با دریافت معافیت تحصیلی به سایت epolice.ir مراجعه نمایند و رسید درخواست صدور معافیت را ارسال نمایند.

 • ۶ قطعه عکس ۳ در ۴  ( عکس ها حتما رنگی، زمینه سفید با رعایت پوشش و موازین اسلامی برای خانم ها و آقایان و پشت نویسی شده تحویل گردد. )

 • رسید واریزی مبلغ شهریه

  ( جهت استعلام هزینه انتخاب واحد بر حسب رشته و مقطع خود با ۶۶۹۰۲۲۲۳ داخلی ۱۱۹ و ۱۰۳ تماس حاصل شود. )

 • اصل ریز نمرات دانشگاه یا رشته قبلی کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته جهت معادل سازی  در صورت نیاز دریافت نامه از مرکز 

خواهشمند است جامانده گان از ثبت نام مدارک درخواستی را آماده و جهت ثبت نام اصلی به مرکز تحویل نمایند یا جهت ثبت نام غیر حضوری در لینک زیر آپلود نمایند. 

 

 

Step ۱ of 2