اطلاعیه پروژه کارورزی ترم بهمن ۱۴۰۲

از کلیه دانشجویانی که در ترم بهمن ۱۴۰۲ درس کارورزی دارند خواهشمند است جهت دریافت نمره کارورزی نهایتا تا شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ نسبت به تحویل پروژه به استاد و آپلود پروژه و فرم کارورزی در سایت مرکز اقدام نمائید. 

دانلود برنامه برگزاری جلسات کارورزی

 

دانلود فرم های مربوطه

👇👇

فرم های کارورزی (فایل PDF)

فرم های کارورزی (فایل های Word)

آپلود پروژه کارورزی