اطلاعیه شماره ۱ امتحانات بهمن ۱۴۰۲ ( دروس دارای آزمون عملی )

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی تمام ورودی ها که در بهمن ۱۴۰۲ انتخاب واحد دارند،به اطلاع می رساند نکات مربوط به امتحانات عملی را از اطلاعیه ذیل مشاهده و توجه نمایید.

کلیه امتحانات عملی ترم جاری صرفا به صورت حضوری در مرکز برگزار می گردد و حضور دانشجو در روز و ساعت اعلام شده ی مربوط به امتحان عملی جهت امضای صورت جلسه امتحان ضروری می باشد.

نکات مهم امتحانات عملی :

تمام دروسی که ساعت آزمون آنها در سامانه هم آوا ساعت ۱۸:۰۰ یا ۱۹:۰۰ تعریف شده است، دروس دارای آزمون عملی بوده (امتحان کتبی ندارند) و  آزمون های عملی این دروس فقط بر اساس تاریخ اعلام شده در جداول زیر برگزار می گردد. 👇👇👇

تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات عملی پایان ترم نیمسال بهمن ۱۴۰۲ تمام رشته ها و تمام ورودی ها به شرح اعلام شده در جدول پیوست می باشد. خواهشمند است برنامه امتحانات عملی رشته خود را از جدول زیر دانلود و در فایل موجود، تاریخ امتحانات عملی دروس خود را برحسب نام درس، نام مدرس و گروه درسی مشاهده نمائید.

 توجه‼️: تاریخ و ساعت آزمون مندرج در سامانه هم آوا برای این دروس (دروس دارای آزمون عملی) به هیچ عنوان ملاک برگزاری آزمون نخواهند بود.

دانلود برنامه امتحانات ساز و اواز دانشجویان رشته های موسیقی

.

دانلود برنامه امتحانات دروس دارای آزمون عملی