اطلاعیه دانشجویان کارشناسی بهمن ۱۴۰۰ (مشروط ثبت نام)

◀️ دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ۱۴۰۰ که به جهت کامل نشدن مراحل فارغ التحصیلی، کاردانی ایشان به اتمام نرسیده است تا تعیین تکلیف نشدن فارغ التحصیلی مقطع کاردانی خود دارای وضعیت ثبت نام مشروط در مقطع کارشناسی خواهند بود.

در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف وضعیت قبلی دانشجو، اکانت فعلی وی حذف (ثبت انصراف از تحصیل) و در مقطع قبلی نیز دانشجو معلق می شود.

 

⏱فلذا دانشجویان مندرج در لیست زیر تا ۱۰ اردیبهشت جهت تکمیل مراحل فارغ التحصیلی مقطع قبلی به واحد فارغ التحصیلان مرکز سرکار خانم طاهری مراجعه نمایید.

لیست دو اکانت بهمن ( مشروط ثبت نام کارشناسی ) کاردانی مرکز ۴۶

⏱دانشجویان مندرج در لیست زیر تا ۱۰ اردیبهشت جهت تکمیل مراحل فارغ التحصیلی مقطع قبلی به واحد فارغ التحصیلان مرکز کاردانی خود مراجعه نمایید.

دو اکانت بهمن ( مشروط ثبت نام کارشناسی ) کاردانی مراکز دیگر