اطلاعیه تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان مهر ۱۴۰۰ – ویژه پذیرفته شدگان جامانده

به اطلاع پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» مرکز ۴۶ علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۰ (لیست زیر) که از بازه ثبت نام خود جا ماندند می رساند، پذیرفته شدگان می توانند تا چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ نسبت به تحویل مدارک و ثبت نام خود طبق آئین نامه زیر اقدام نمایند :

مشاهده لیست جامانده های پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی

خواهشمند است پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی مهر ۱۴۰۰ مراتب ثبت نام را طبق آئین نامه ذیل اجرا نمایند.

به اطلاع پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کاردانی حرفه‌ای مرکز ۴۶ علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۰ (لیست زیر) که از بازه ثبت نام خود جا ماندند می رساند، پذیرفته شدگان می توانند تا چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ نسبت به تحویل مدارک و ثبت نام خود طبق آئین نامه زیر اقدام نمایند :

 

مشاهده لیست جامانده های پذیرفته شدگان کاردانی مهر ۱۴۰۰

خواهشمند است پذیرفته شدگان مقطع کاردانی مهر ۱۴۰۰ مراتب ثبت نام را طبق آئین نامه ذیل اجرا نمایند.

 

خواهشمند است جامانده ها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ به مرکز مراجعه نمایند.
ثبت نام مشروط به استفاده از ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می باشد.