به اطلاع دانشجویان محترمی که در نیمسال جاری درس معرفی به استاد اخذ نموده اند میرساند؛

امتحان معرفی به استاد راس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ بصورت آنلاین در سایت ریلاین

twlms.ir برگزار می گردد.

دانشجویانی که دو درس معرفی به استاد دارند، امتحان درس اول ایشان ساعت ۱۱ و امتحان درس دوم ایشان ساعت ۱۳ فعال می گردد.

نام کاربری سایت ریلاین : شماره دانشجویی

کلمه عبور سایت ریلاین : کد ملی بلافاصله a , بلافاصله A

جزوات دروس معرفی به استاد را می توانید از کانال معرفی به استاد مرکز دریافت نمایید.

دانشجویانی که آخرین نیمسال انتخاب واحد آنها ۹۹۳ (تابستان ۱۴۰۰) یا ۹۹۲ (بهمن ۱۳۹۹) بوده و برای فراغت از تحصیل دارای حداکثر دو درس مانده بوده و وضعیت تحصیلی ایشان را مرکز بررسی کرده و درخواست معرفی به استاد ایشان ثبت شده (لیست زیر) خواهشمند است طبق اطلاعیه در امتحان خود شرکت نمایند و در صورت عدم شرکت در امتحان زمان فارغ التحصیلی ایشان طبق آئین نامه آموزشی عقب خواهد افتاد و عواقب بر عهده ی دانشجویان خواهد بود. 

دانلود اسامی معرفی به استاد و ساعت آزمون