گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان گرامی جهت هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل حتما از ۴۸ ساعت قبل درخواست خود را در سایت مرکز ثبت نموده و سپس جهت اخد نامه اشتغال خود به مرکز مراجعه نمایند. نامه های که جهت ارائه به بیمه تامین اجتماعی می باشد نیازمند عکس پرسنلی دانشجو می باشد. حتما هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی […]

ادامه متن ...