مراحل انجام کارورزی ۲

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس کارورزی ۲ را اخذ نموده اند: تمام این داشجویان باید به سامانه ملی کارآموزی مراجعه نموده و در سایت مذکور ثبت نام کرده و مراحل را طی نمایند. نحوه ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی: راهنما مراجعه به سایت زیر سامانه ملی کارآموزی تکمیل فرم ثبت‌نام دانشجو […]

ادامه متن ...