تقوین آموزشی نیمسال تابستان 97 -98
ادامه متن ...

درس های ترم تابستان ۹۷۳

قابل توجه دانشجویان گرامی: برنامه درسی و دروس ارائه شده ترم تابستان ۹۷۳ و همچنین روزهای مربوطه برای رشته ها و ورودی های مختلف به شرح فایل پیوست می باشد. طبق قوانین دانشگاه جامع علمی کاربردی: ۱٫ در ترم تابستان فقط درس های مهارت مشترک، عمومی و کارورزی قابل ارائه و اخذ است. ۲٫ در […]

ادامه متن ...
ادامه متن ...

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی: برنامه زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ (نیمسال بهمن سال ۱۳۹۷ (۹۷۲)) به شرح زیر می باشد. لطفا به تاریخ های ذکر شده بر اساس ورودی و مقطع خود توجه نمائید. همچنین در زمان حذف و اضافه فقط می توان ۲ درس را حذف و یا اضافه […]

ادامه متن ...