ادامه متن ...

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی: برنامه زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ (نیمسال بهمن سال ۱۳۹۷ (۹۷۲)) به شرح زیر می باشد. لطفا به تاریخ های ذکر شده بر اساس ورودی و مقطع خود توجه نمائید. همچنین در زمان حذف و اضافه فقط می توان ۲ درس را حذف و یا اضافه […]

ادامه متن ...
ادامه متن ...

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان ترم آخر و در شرف فراغت از تحصیل دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به بخش سرفصل دروس از چارت درسی رشته خود مطلع شده و با مقایسه دروس گذرانده شده با دروس مذکور از تعداد واحدها و دروس مانده خود مطلع شوند. همچنین مطالعه مجموعه قوانین آموزشی و ضوابط آموزشی الزامی […]

ادامه متن ...