حذف اضطراری

قابل توجه دانشجویانی که مایل هستند که یک درس خود را در ترم جاری حذف اضطراری نمایند: مهلت حذف اضطراری تک درس تا مورخ ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ می باشد. حذف اضطراری فقط در صورتی انجام می گیرد که تعداد واحد های باقیمانده ترم جاری دانشجو با حذف درس موردنظر کمتر از ۱۲ واحد نشود. […]

ادامه متن ...