حذف اضطراری

قابل توجه دانشجویانی که مایل هستند که درس خود را در ترم جاری حذف نمایند: مهلت حذف اضطراری تک درس تا مورخ ۰۹ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد. توجه نمایید که حدف اضطراری فقط برای یک درس امکان پذیر می باشد و در صورت درخواست حذف بیش از یک درس، باید فرم حذف پزشکی (گواهی […]

ادامه متن ...