اطلاعیه مهم امتحان کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش۱

قابل توجه دانشجویانی کاردانی و کارشناسی که در ترم مهر ۱۳۹۷ یکی از دروس تربیت بدنی و یا ورزش۱ را اخذ نموده اند: امتحان کتبی این دروس روز جمعه ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ بر اساس ساعات مندرج در جدول زیر برگزار می گردد. عدم حضور در جلسه امتحان کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش۱ روز جمعه […]

ادامه متن ...