منابع
ادامه متن ...

مجوز اخذ سنوات ارفاقی مهرماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان ورودی های مهرماه ۱۳۹۶ و ماقبل: با توجه به مشکلات فارغ التحصیلی دانشجویان بدون اخذ مجوز سنوات ارفاقی، دانشجویان مشروحه زیر تا مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ مهلت دارند جهت اخذ مجوز سنوات ارفاقی مهر ۱۳۹۸ به مرکز مراجعه و فرم مذکور را جهت ارسال به کمسیون موارد خاص استان تکمیل نمایند. با […]

ادامه متن ...
ادامه متن ...

برنامه کلاسی و لیست دروس رشته ها برای انتخاب واحد مهر ماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی برنامه پیشنهادی رشته های مختلف (ورودی های بهمن ۱۳۹۶ الی بهمن ۱۳۹۷) برای ترم مهر ۱۳۹۸ بصورت زیر می باشد: جهت جلوگیری از تداخل ساعت کلاسی دروس، حتما به گروه درس مندرج در جدول زیر توجه نمائید. توجه به ترم بندی های ارائه شده الزامی می باشد و […]

ادامه متن ...
ادامه متن ...

کلاس های نیمسال تابستان ۹۷۳

قابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به شروع کلاس های ترم تابستان ۹۷۳ از روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ مطابق برنامه کلاسی زیر، حتما جهت حضور در کلاس های درسی به شماره کلاس ها دقت نمایید. در صورتی که موفق به انتخاب واحد نشده اید جهت تکمیل فرم انتخاب واحد تابستان جاری تا روز سه […]

ادامه متن ...
ادامه متن ...

اطلاعیه مهم نیمسال تابستان ۹۷۳

قابل توجه دانشجویان گرامی نکات مهم جهت نیمسال تابستان ۹۸ – ۹۷ (۹۷۳) توجه به نکات زیر برای نیمسال تابستان جاری ضروری می باشد: ۱٫ با توجه به ثبت تمام نمرات امتحانی پایان ترم بهمن ۹۸-۹۷ (غیر از کارورزی ها)، تمام دانشجویان موظف به مشاهده کارنامه خود از سامانه هم آوا بوده و در صورت […]

ادامه متن ...
تقوین آموزشی نیمسال تابستان 97 -98
ادامه متن ...

درس ها و انتخاب واحد ترم تابستان ۹۷۳

قابل توجه دانشجویان گرامی: برنامه درسی و دروس ارائه شده ترم تابستان ۹۷۳ و همچنین روزهای مربوطه برای رشته ها و ورودی های مختلف به شرح فایل پیوست می باشد. طبق قوانین دانشگاه جامع علمی کاربردی: ۱٫ در ترم تابستان فقط درس های مهارت مشترک، عمومی و کارورزی قابل ارائه و اخذ است. ۲٫ در […]

ادامه متن ...