قابل توجه دانشجویان شاهد و جانباز ۲۵ درصد به بالا

دانشجویان شاهد در هنگام فارغ التحصیلی یا در زمان انصراف میبایست کارنامه مالی دوران تحصیلی خود را به همراه معرفی نامه مرکز به آدرس ذیل مراجعه و میزان شهریه تعهدی خود را اخذ و به کارشناس مربوطه ارائه نمایند تا مراحل بعدی پرونده شان اقدام شود.

نشانی بنیاد شهید منطقه ۱۵ : خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، بین پل ۵ و ۶، خیابان هانی ، نبش خیابان مسلم

شماره تماس: ۰۲۱۳۳۸۴۷۷۷۵ خانم علی مرادیان