اطلاعیه ثبت مدرس ساز، آواز و ارکستر مهر ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی ساز ایرانی، ساز کلاسیک، آواز ایرانی و آهنگسازی

✅ خواهشمند است دانشجویانی که در ترم مهر ۱۴۰۰ یکی از دروس: ساز تخصصی (ایرانی و یا کلاسیک)، پیانو (عمومی و یا تخصصی)، آواز (ایرانی و یا کلاسیک) و ارکستر کلاسیک را اخذ نموده اند نسبت به شرکت در گروه های ساز (مندرج در جدول سازها) و هم چنین ثبت مدرس مورد نظر برای ساز تخصصی خود (در فرم ذیل) اقدام نمایند.

 جهت دستیابی به لینک گروه های ساز، آواز و ارکستر ترم مهر ۱۴۰۰ کلیک نمائید 👇👇 

جدول سازها 

 • توجه نمایید که دریافت نمره در کلاس های مدرس مورد نظر در درس های ساز تخصصی (ایرانی و یا کلاسیک)، پیانو (عمومی و یا تخصصی)، آواز (ایرانی و یا کلاسیک) و ارکستر کلاسیک منوط به پر کردن فرم زیر بوده ؛ اساتید بر اساس فرم های زیر حضور و غیاب کلاسی را انجام می دهند و در نهایت نمره دانشجویان را اعلام خواهند کرد. 

 • خواهشمند است در ثبت مدرس در فرم ذیل دقت نمائید نام استادی که تمایل دارید با ایشان کلاس بروید را وارد فرمائید نه استادی که در سامانه شما درج شده است‼️‼️

 • در صورتی که موفق به ورود به هیچ کدام از کلاس های اساتید مورد نظر نشدید، برای شما در ان درس غیبت خورده می شود. برای موجه کردن غیبت خود و برای اینکه نمره صفر در کارنامه شما ثبت نشده و درس شما حذف شود، به جای نام استاد از کلمه *غیبت* استفاده کنید. 

  خواهشمند است نام دروس خود را دقیقا طبق لیست زیر (بدون پیشوند و پسوندی) وارد نمائید. 

  ✔️ ارکسترها : ارکستر کلاسیک۱، ارکستر کلاسیک۲، ارکستر کلاسیک۳، ارکستر کلاسیک۴

  ✔️ آوازها : آواز ایرانی۱، آواز ایرانی۲، آواز ایرانی۳،آواز ایرانی (۴)، آواز ایرانی (همایون، اصفهان)

  ✔️ پیانوها : پیانو، پیانو عمومی، پیانو عمومی۱، پیانو عمومی۲، پیانو عمومی۳، پیانو عمومی۴

  پیانو عمومی۵، پیانو عمومی۶، پیانو عمومی۷،

  ✔️سازها : ساز ایرانی۱، ساز ایرانی۲، ساز ایرانی۳، ساز ایرانی۴، ساز ایرانی۵، ساز ایرانی۶،

  ساز ایرانی۷، ساز ایرانی۸، ساز کلاسیک، ساز کلاسیک۱، ساز کلاسیک۲، ساز کلاسیک۳،
  ساز کلاسیک۴،
  ساز کلاسیک۵، ساز کلاسیک۶، ساز کلاسیک۷، ساز کلاسیک۸

نام
در این قسمت نباید نام استاد درج شده در سامانه هم آوا را ذکر کنید ‼️‼️ لطفا نام مدرس ساز یا آوازی که می خواهید در کلاس های آنلاین وی شرکت کنید و یا در گروه واتساپی مدرس مربوطه جهت ساز مورد نظر هماهنگی لازم را با استاد انجام داده اید را در این قسمت ذکر کنید. نام واقعی مدرس درس ساز تخصصی ...