چارت درسی رشته های کاردانی مرکز

چارت درسی رشته های کارشناسی مرکز

سرفصل کامل دروس رشته های مرکز

رشته های کاردانی و کارشناسی موسیقی، نوازندگی و آواز

رشته های کاردانی و کارشناسی سینما، بازیگری، کارگردانی، تدوین، گریم، فیلمسازی و تصویربرداری

رشته های کاردانی و کارشناسی هنرهای تجسمی

رشته های کاردانی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

رشته های کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و امور فرهنگی