منابع

جلسه اول توجیهی درس کارورزی نیمسال بهمن ۹۸-۹۹

اطلاعیه مهم کارورزی ۱ و ۲ نیمسال ۹۸۲
با توجه به لزوم رعایت شرایط و دستورات بهداشتی جلسه اول توجیهی درس های کارورزی ۱ و ۲ بصورت آنلاین برگزار می گردد.
دانشجویان با توجه به فایل زیر و جستجوی نام خود از نام مدرس، روز و ساعت کلاس توجیهی درس کارورزی خود می توانند مطلع شوند. شروع کلاس های توجیهی کارورزی یک و دو از روز جمعه بر اساس لیست زیر و لینک های اعلامی برای دروس مذکور می باشد.
دانشجویانی که در نیمسال جاری دارای درس کارورزی می باشند حتما به نام مدرس، روز و ساعت تشکیل کلاس توجیهی بر اساس نام و رشته خود دقت نمایند.
حتما به دوستان خود نیز اطلاع دهید.

تاریخ برگزاری کلاس های توجیهی:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

دانلود و مشاهده [۵۲.۷۱ KB]

اسامی دانشجویان:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

دانلود و مشاهده [۳۸۹.۸۸ KB]

لینک کلاس های آنلاین:

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi1

کارورزی ۲(استاد احسان خضرلو )(سه شنبه)(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi2

کارورزی ۲(استاد احسان صبوحی )روزجمعه (ساعت  (۱۲الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi3

کارورزی ۱(استاد احمدرضا محسنی ) روز جمعه (ساعت ۱۳ الی ۱۴)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi5

کارورزی ۱(استاد امیر رفعتی)(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi6

کارورزی ۱(استاد ایمان نیک بین)(روز جمعه )(ساعت ۱۴ الی ۱۵)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi7

کارورزی۲(استاد پویان پیوسته )(روز شنبه)(ساعت ۱۳ الی ۱۴)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi8

کارورزی۱(استاد جعفر صالحی )(روزجمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzai9

کارورزی ۲(استاد داود خلیلی )(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi10

کارورزی۱(استاد رضا طاهری)(روزجمعه )(ساعت ۱۵ الی ۱۶)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi11

کارورزی ۲(استاد زینب محرابی)(روز جمعه )(ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi12

کارورزی۱(استاد زینب  محرابی )(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi13

کارورزی ۱و۲(استادسام اصفهانی )(روز یکشنبه )ساعت (۱۴ الی ۱۵)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi15

کارورزی ۲(استاد سیدجوادروشن)(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi16

کارورزی ۲(استاد شاهین محسنی )(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi17

کارورزی ۱(استاد سید مجتبی اسدی پور )(روز شنبه )(ساعت ۱۷ الی ۱۸)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/arvarzi18

کارورزی ۲(استاد محمد امین میراحمدی )(روز جمعه )(ساعت ۱۴ الی ۱۵)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi19

کارورزی ۱(استاد محمدرضا میر حسینی )(روز جمعه )ساعت (۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi20

کارورزی ۲(استاد امیر حسین رمضانی )(روز شنبه )(ساعت۱۴ الی ۱۵)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi21

کارورزی ۲(استاد شیوا شرف پور)(روز جمعه )( ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi22

کارورزی۲(استاد محمد طیب طاهر )(روز دوشنبه )ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi23

کارورزی۲(استاد عابدین عابدی زاده)(روز جمعه )(ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi25

کارورزی ۲(استاد فاطمه سرلک)(روز جمعه )ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi26

کارورزی۱(استاد فاطمه عبدی مراد)(روزجمعه )(ساعت ۱۰الی ۱۱)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi-27

کارورزی ۱(استاد کاوه جودت )(روز شنبه)(ساعت (۱۵ الی ۱۶)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi28

کارورزی۲(استاد لیلا رسولی )(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi29

کارورزی۱(استاد مجید قنبری)(روز جمعه)(ساعت ۱۳ الی ۱۴)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi30

کارورزی۱(استاد محسن امیرفراهانی)(روز جمعه )(ساعت ۱۲الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi31

کارورزی۲(استاد محسن امیرفراهانی)(روز جمعه )(ساعت ۱۳الی ۱۴)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi32

کارورزی۲(استاد رزاخلیلی)(روز  جمعه )(ساعت ۱۸ الی ۱۹)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi33

کارورزی ۱(استاد مرجان راغب )(روزجمعه)(ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi34

کارورزی۱(استاد مژگان رضائیان)(روز جمعه)ساعت ۱۴ الی ۱۵)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi35

کارورزی۱(استاد مسعود پیروی )(روز جمعه )(ساعت ۱۳ الی ۱۴)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi36

کارورزی ۱(استاد مسعود ملکوتی نیا )(روز جمعه )(ساعت ۱۴ الی ۱۵)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi37

کارورزی ۱(استاد مهدی حبیبی)(روز جمعه )(ساعت ۱۰ الی ۱۱)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi38

کارورزی ۲(استاد مهدی خلیل زاده)(روز جمعه )ساعت (۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi39

کارورزی ۱(استاد مهران مرادی )(روز یکشنبه)(ساعت ۱۵ الی ۱۶)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi40

کارورزی ۱(استاد مهرداد عرفانیان )(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi41

کارورزی ۱(استاد نکیسا هدایت زاده)(روز جمعه )(ساعت ۱۱ الی ۱۲)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi42

کارورزی ۱(استاد نیره سادات میرزائی )(روز جمعه )(ساعت ۱۳ الی ۱۴)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi43

کارورزی ۲(استاد هادی البرزی )(روز جمعه )(ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi44

کارورزی ۱(استاد یوحنا حکیمی )(روز شنبه )(ساعت ۱۲ الی ۱۳)

https://www.skyroom.online/ch/46uni/karvarzi45

کارورزی۲(استاد نرگس کریمی)(روز جمعه )(ساعت ۱۰ الی ۱۱)