اطلاعیه کارورزی نیمسال تابستان ۹۸۳

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۸ (۹۸۳) درس کارورزی ۱ یا کارورزی ۲ را اخذ کرده اند. لیست گروه های واتساپ دروس مذکور جهت هماهنگی با مدرس مربوطه به شرح زیر می باشد. حتما به نام مدرس، رشته و گروه درسی دقت نمایید. کلاس های توجیهی متعاقبا اطلاع رسانی می شود. به دوستان خود نیز اطلاع دهید.


مدرس برگزار کننده لینک گروه
احسان خضرلو https://chat.whatsapp.com/FVtSokIOzUkF9mT4rLRglG
احسان صبوحی https://chat.whatsapp.com/KvmwdXDF8eI7VLDIklhHD8
احمدرضا محسنی https://chat.whatsapp.com/LHOsRkZY2s72S8yaorVdVz
ارسطو مداحی گیوی https://chat.whatsapp.com/EuHDss4ocbYDWmRztOE4IW
الیاس طغیانی https://chat.whatsapp.com/K8BR5jdRf39H6DydNj4Rpm
امیر رفعتی https://chat.whatsapp.com/JdgAREZWUYFFpHAowZp74L
آرزو عباسی مبارک آبادی https://chat.whatsapp.com/IiQOz9YMvgpCDMb2GJvFGL
آی تای شکیبافر https://chat.whatsapp.com/HqNLXQWAuRU2vNMdj7v72l
بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/BOIkVrq6eFdKcNO1UtBWtC
پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/KHCatI2IxX76jfU8AcGP2O
داود خلیلی https://chat.whatsapp.com/BatqxJsNQDK5gU5ID4xy85
رضا طاهری https://chat.whatsapp.com/B8eUhMlaCvS3EUdtfAvxx6
زهره چگنی https://chat.whatsapp.com/HEh1CEIKlFTJcikVmhpjUE
زینب محرابی https://chat.whatsapp.com/DUvQNDsOGVZLvgORX4MqVo
سام اصفهانی https://chat.whatsapp.com/H4epJFylsqO0cLjuyCMMVN
سلمان سالک https://chat.whatsapp.com/IHFIUcAxYQtBOuGtTKZ4RA
سمیه رضایی https://chat.whatsapp.com/KaWAcRWRj3jL4iDie9pHdB
سیدمجتبی اسدی پور https://chat.whatsapp.com/JXnSdUcS03m0kJSGUXndUl
سیدمحمد طبسی https://chat.whatsapp.com/LVpQwVVtXGJ6ENSG9stPeg
سیدمحمدامین میراحمدی شریعتی https://chat.whatsapp.com/BBN955edaSP3DKgkHEw7KY
سیدمحمدرضا میرحسینی https://chat.whatsapp.com/K5AgBprn4YGIk78SXmmGOt
علی رشیدی https://chat.whatsapp.com/KBbuigl4GHk0j8ExHUtnog
فاطمه عبدی مراد https://chat.whatsapp.com/Cu5rtr8HLuz1AnD4NjlT5Q
فخراعظم سادات تقوی https://chat.whatsapp.com/CGhq0FyF2Ib7TZca04plUR
فرداد صفاخو https://chat.whatsapp.com/J0JD3PfbojY6zNF1macvvA
فرزام اعتمادی https://chat.whatsapp.com/EwLp3ERWBVKEbVsIiT809A
کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/H3BwVzyUzW8Iv7Vux9dfMT
گلنوش عطار https://chat.whatsapp.com/L6ucDp9aE6HIoWhDfE4Rku
لیلا رسولی https://chat.whatsapp.com/IkPTYazfkD5Ai5vlg2UFwg
مجید یونسی سینکی https://chat.whatsapp.com/HXiZh9Ig5m5EQbvJObDupJ
محمدنیما خواجه نصیر طوسی https://chat.whatsapp.com/BnX7hcQvbpnHvfifyg02nI
مرجان راغب https://chat.whatsapp.com/EYJqHsMCjcH1FJu9RK8TZC
مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/CDCM9BdMzil1OO6VxaddNH
مسعود ملکوتی نیا https://chat.whatsapp.com/LbgjpVctUCbFM5UhwJHrVE
مهدخت سراجیان اردستانی https://chat.whatsapp.com/GyitIVdHaFyD0ciY2t3cPA
مهدی خلیل زاده https://chat.whatsapp.com/JLunYn7KP4j4hWOZuTgNAU
مهرداد امیری https://chat.whatsapp.com/Ky54S9tjS6ELQS9hCcWf9I
میرسهراب میرسپاسی https://chat.whatsapp.com/LakBMhHpIDmFvQw0nS4xLQ
نکیسا هدایت زاده https://chat.whatsapp.com/FfKnJq9JAC35zUZQDRpOpE
هادی البرزی https://chat.whatsapp.com/HKNbvSqWPXNBDeuzgsmi5A
هادی رحمانی https://chat.whatsapp.com/D7R4SKuM30g5GnLiCwGYqh
یوحنا حکیمی https://chat.whatsapp.com/L4r5LumC0cu48f6CAEHALz