07:31:25

شنبه, 02 تیر 1397


فهرست رشته های مرکز
کاربرگ ها

برای دریافت کاربرگ ها اینجا کلیک کنید 

ادامه مطلب

اطلاعیه های آموزش

اطلاعیه های مالی

اطلاعیه های دانشجویی و فرهنگی

مديران گروه

مديرگروه رشته هاي موسيقي آهنگسازی  

 

نام و نام خانوادگي : مجید یونس سینکی 

مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد  موسيقي نوازندگي ساز ايراني - دکتراي حرفه اي درجه 1  هنري

............................................................

 

 

مدير گروه رشته هاي رواط عمومي و امور فرهنگي

 


نام و نام خانوادگي : علي  کيّال

مدرک تحصيلي : فوق ليسانس جامعه شناسي

............................................................

 

 

 

مدير  گروه رشته سينما - تدوين فيلم


نام و نام خانوادگي : ميرسهراب ميرسپاسي

مدرک تحصيلي : فوق ليسانس رشته توليد سينما

 ............................................................

 

 

 

مدير  گروه رشته هاي زبان


نام و نام خانوادگي : رامين محمودپور

مدرک تحصيلي : فوق ليسانس مترجمي زبان انگيليسي

............................................................

 

 

 

مدير  گروه رشته فيلمسازي - کارگرداني


نام و نام خانوادگي : عزت اله جامعي ندوشن

مدرک تحصيلي : فوق ليسانس مديريت دولتي

............................................................

 

 

 

مدير  گروه رشته گرافيک


نام و نام خانوادگي : منصوره ولي خان

مدرک تحصيلي : فوق لیسانس پژوهش هنر

............................................................