منابع

اطلاعیه مهم شروع کلاس های حضوری

اطلاعیه مهم شروع کلاس های حضوری
برنامه زمانی کلاس های حضوری ترم جاری
با توجه به بخشنامه اعلامی از دانشگاه جامع علمی کاربردی در روز سه شنبه مورخ ۱۳ خرداد ماه ۹۹ ، کلاس های دروس عملی (و یا قسمت عملی دروس عملی-نظری) که بصورت آنلاین و مجازی امکان تشکیل آنها وجود ندارد از روز شنبه مورخ ۱۷ خردادماه ۹۹ با تشخیص مراکز و مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی و با رعایت اصول بهداشتی (ماسک و دستکش) و پروتکل های تعیین شده بهداشتی باید بصورت حضوری تشکیل شوند.
نکات قابل توجه در بخشنامه مذکور:
۱٫ کلیه امتحانات بصورت حضوری برگزار می گردند.
۲٫ پایان تمام کلاس ها (مجازی، آنلاین، حضوری، شبکه های اجتماعی و …) روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۹۹
۳٫ تاریخ امتحانات شنبه ۲۱ تیرماه ۹۹ لغایت جمعه ۱۷ مردادماه ۹۹ (برنامه زمانی امتحانات پایانی ترم جاری متعاقبا اعلام می گردد)
۴٫ امتحانات دروس متمرکز از روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۹۹ تا جمعه ۱۷ مرداد ماه ۹۹ (همانند نیمسال قبلی امتحانات دروس متمرکز بصورت سراسری (۱۴ نمره تستی توسط ستاد مرکزی دانشگاه و ۶ نمره با صلاحدید مدرس) برگزار می گردد).
*****************
نکات خیلی مهم
– توجه نمائید برای هر رشته و ورودی فقط دروسی که امکان تشکیل بصورت مجازی و آنلاین (اسکای روم و …) را ندارند با تشخیص مدیران گروه و مدرس مربوطه بصورت حضوری تشکیل می گردد و باقی کلاس های دانشجو کما فی السابق بر اساس ساعت برنامه هفتگی درس به همان صورت مجازی و آنلاین تشکیل خواهند شد.
– لازم به ذکر مجدد است که مدرس موظف به برگزاری کلاس های مجازی در همان ساعت برنامه هفتگی درس می باشد.
– لینک کلاس های مجازی آنلاین (چه اسکای روم و چه شبکه های مجازی) همان لینک های سابق می باشند که در کانال مرکز اطلاع رسانی شده است.
– برنامه کلاسی درس های حضوری بصورت مجزا اطلاع رسانی خواهد شد و پس از هماهنگی با مدرس و دانشجو کلاس های جبرانی دروس حضوری نیز اعلام می شوند.
– در صورت نیاز برای دروس مجازی و آنلاین (در صورت صلاحدید مدرس و اعلام آمادگی دانشجو) کلاس حضوری تا دو جلسه امکان برنامه ریزی می باشد.
– تمام دروس عمومی، مهارت مشترک و صرفا نظری کما فی السابق فقط بصورت مجازی و آنلاین (غیر حضوری) تشکیل خواهد شد.
– ویرایش انتخاب واحدها فقط بر اساس برنامه اعلامی فوق و صرفا از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ توسط کارشناسان آموزش صورت می گیرد.
– همچنین با توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی ترم جاری با مدرسان دروس کلاس های مجازی جهت ارفاق در غیبت های دانشجو (نهایتا غیبت های تا هفته گذشته) هماهنگی لازم صورت گرفته است.
– خواهشمند است جهت مراقبت از خود و پایبندی به دستورالعمل های بهداشتی جهت حضور در مرکز (ویرایش انتخاب واحد، کلاس های حضوری و سایر امور آموزشی) حتما از دستکش، ماسک و سایر لوازم بهداشتی استفاده نمائید.