گواهی اشتغال به تحصیل از تاریخ ۲۰ تیر ماه و فقط برای دانشجویانی که در ترم تابستان جاری واحد اخذ کرده باشند، ارائه می شود.
گواهی اشتغال به تحصیل

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

تماس

۰۲۱۶۶۴۳۱۷۱۳ ۰۲۱۶۶۵۶۴۴۵۶
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
  •