دانشجویانی که نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل دارند باید فرم زیر را تکمیل کرده و در قسمت توضیحات نیز اطلاعات اضافی مربوط به گواهی اشتغال را درج کنند.

گواهی اشتغال به تحصیل

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

تماس

۰۲۱۶۶۴۳۱۷۱۳ ۰۲۱۶۶۵۶۴۴۵۶
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
  •