قوانین

قوانین آموزشی
 •  
قوانین آموزشی

آموزشی

ظوابط
 •  
ظوابط آموزشی

فرم

تسویه حساب
 •  
فرم تسویه حساب

فرم

کاربینی
 •  
فرم کاربینی

فرم

کارورزی
 •  
فرم کارورزی

فرم

استشهاد محلی
 •  
استشهاد محلی

فرم

مرخصی تحصیلی
 •  
مرخصی تحصیلی

فرم

سهمیه شاغل
 •  
سهمیه شاغل

فرم

مهمان تک درس
 •  
مهمان تک درس

فرم حذف

تک درس - ترم
 •  
حذف تک درس

فرم

انصراف
 •  
سهمیه انصراف

کارورزی

مراحل تکمیل فرم ها
 •  
راهنما

حذف پزشکی

حذف پزشکی
 •  
حذف پزشکی

معرفی نامه

ساز تخصصی و پیانو
 •  
معرفی نامه

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
 •  

تماس

۰۲۱۶۶۴۳۱۷۱۳ ۰۲۱۶۶۵۶۴۴۵۶
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
 •