اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ترم اول مقطع کارشناسی

 

اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان ترم اول مقطع کارشناسی

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم اول

آن دسته از دانشجویانی که گواهی موقت کاردانی خود را تحویل دانشگاه ننموده اند ، موظف هستند تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۰ مدرک گواهی موقت کاردانی خود را تحویل دانشگاه نمایند. در غیر این صورت نیمسال تابستان و نیمسال مهر ۱۴۰۰ امکان انتخاب واحد را ندارند. ( سامانه آنها را بلاک میکند)

دانشجویانی که در مرکز واحد ۴۶ ، کاردانی خود را به اتمام رسانده اند جهت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا اقدام نمایند .

 

شایان ذکر است دانشجویان می بایست پروفایل فارغ التحصیلی خود را بعد از گذشت چند روز از ثبت درخواست چک نمایند و در صورت مشاهده اطلاعیه نواقصی در پروفایل خود جهت رفع آن هر چه سریعتر به آموزش مراجعه نمایند .

(اگر نواقصی در پرونده باشد در همان قسمت ثبت درخواست از طرف مسئول بررسی پرونده مکتوب می گردد )

از نمایندگان محترم خواهشمندیم اطلاعیه را در گروه های کلاسی خود اطلاع رسانی نمایند .