منابع

برنامه زمانی ویرایش انتخاب واحد ترم جاری

اطلاعیه مهم:
برنامه زمانی ویرایش انتخاب واحد ترم جاری
قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی تمام رشته ها و تمام ورودی ها
با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی ویرایش انتخاب واحدهای ترم جاری از روز شنبه مورخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹ لغایت پنجشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ فقط با دسترسی کارشناسان آموزشی مرکز امکان پذیر است. دانشجویانی که نیاز به ویرایش انتخاب واحد های ترم جاری خود دارند (اضافه کردن درس و تغییر درس) و دانشجویانی که در بازه مجاز قبلی موفق به انتخاب واحد نشدند می توانند بر اساس برنامه زمانی زیر با مراجعه حضوری به مرکز نسبت به ویرایش انتخاب واحد و یا اخذ دروس با رعایت اصول بهداشتی (ماسک و دستکش) و پروتکل های تعیین شده بهداشتی اقدام نمایند.
توجه نمائید با توجه به شروع کلاس های حضوری ترم جاری از روز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۹۹، ویرایش انتخاب واحد بر اساس برنامه اعلامی زیر صورت خواهد گرفت و حتما در روز تعیین شده برای رشته خود مراجعه نمائید.
مسئولیت عدم توجه به این اطلاعیه بر عهده دانشجو می باشد.
دانشجویان توجه نمائید با توجه به برگزاری ترم تابستان ۹۸-۹۹ که برنامه کلاسی آن متعاقبا اعلام می گردد، حتما جهت اضافه کردن درس های ترم جاری خود که موفق به انتخاب آنها نشده اید و ویرایش انتخاب واحدهای مشکلدار به مرکز مراجعه نمائید.
لازم به ذکر است که درس های ارائه شده ترم جاری با توجه به محدودیت ارائه درس برای مدرسان و محدودیت سنوات برای دانشجویان به هیچ وجه قابلیت ارائه برای دانشجویان در ترم های آتی را ندارد و مسئولیت هرگونه مشکلات احتمالی بر عهده دانشجویان می باشد.
دانشجویان گرامی توجه نمایند که در ترم های آتی هم امکان بوجود آمدن شرایط کرونایی جامعه و تحت تاثیر قرار گرفتن شرایط آموزشی وجود دارد، بنابراین با توجه به فرصت های پیش رو در ترم جاری حتما از مزیت های کلاس های مجازی، آنلاین و حضوری نهایت استفاده رو انجام دهید.