کارمندان مرکز

آقای تقی پور
آقای تقی پور

مدیر اجرائی مرکز

مهران مرادی
مهران مرادی

مدیر امور فرهنگی و دانشجویی

خانم قائمی
خانم قائمی

حراست مرکز

صبورا آجودانی
صبورا آجودانی

کارشناس رشته عکاسی ، گریم ، گرافیک
۰۹۳۵۷۲۳۲۱۲۸

بهاره میرزائی
بهاره میرزائی

مدیر امور پژوهش،کارشناس رشته موسیقی
۰۹۳۶۶۴۴۸۴۱۷

زهرا طاهری
زهرا طاهری

کارشناس فارغ التحصیلان
۶۶۹۰۲۲۲۳

فرشته نصیری خو
فرشته نصیری خو

کارشناس مالی
۶۶۹۰۲۲۲۳

سارا ناشرالاحکام
سارا ناشرالاحکام

کارشناس مالی
۶۶۹۰۲۲۲۳

کوروش خسروی
کوروش خسروی

مسئول دفتر ریاست

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

تماس

۰۲۱۶۶۹۰۲۲۲۳ ۰۲۱۶۶۹۰۲۰۶۴ ۰۲۱۶۶۴۲۰۴۳۳
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
  •