نام درس: زبان تخصصی

نام استاد: لیلا متجلی

رشته: کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

پنجشنبه ها ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ و ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰

برای مشاهده و دانلود کلیک کنید

نام درس: زبان عمومی

نام استاد: فاطمه لایقی

گروه درس: ۴۶۰، ۴۶۱ و ۴۶۲

دوشنبه ها ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

دوشنبه ها ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰

دوشنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

برای مشاهده و دانلود کلیک کنید

نام درس: فرهنگ عامه

نام استاد: ندا کاظمی

رشته: کارشناسی حرفه ای بازیگری

دوشنبه ها ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰

برای مشاهده و دانلود کلیک کنید

نام دروس:

شناخت تجهیزات و مواد خام، شناخت مواد خام و تجهیزات فنی، آشنایی با لابراتوار فیلم و لابراتوار فیلم

نام استاد: اکبر کرمی

رشته ها:

کاردانی حرفه ای سینما-تدوین فیلم

کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

کارشناسی حرفه ای سینما-تدوین فیلم

شنبه ها ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شنبه ها ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
چهارشنبه ها ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
چهارشنبه ها ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
چهارشنبه ها ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

برای مشاهده و دانلود کلیک کنید