منابع

عدم برگزاری کلاس های تا مورخ ۰۸ اسفند ماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی:
با توجه به اطلاعیه مشاور وزیر بهداشت تمام دانشگاه ها و کلاس های درسی تا آخر هفته جاری تعطیل و کلاس ها از روز شنبه مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۸ برقرار می باشد. ضمنا در مورد کلاس های جبرانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.