کانال های ارتباطی با مرکز

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

تماس

۰۲۱۶۶۹۰۲۲۲۳ ۰۲۱۶۶۴۲۰۴۴۳
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

شماره تماس مرکز علمی و کاربردی واحد ۴۶

ردیف

عنوان واحد

داخلی

۱

مشاوره تحصیلی

۱

۲

کارشناس آموزش

۲

۳

مدیریت

۳

۴

فارغ التحصیلان

۴

۵

مالی

۵

۶

فرهنگی

۶

۷

پژوهش

۷

۸

حراست

۸

۹

ریاست

۹

۱۰

 شماره تماس مرکز

۶۵۰۱۰۳۷۵

۱۱

شماره تماس مرکز

۶۵۰۱۰۳۸۷

۱۲

شماره تماس مرکز

۶۵۰۱۰۳۷۲

۱۳

شماره تماس مرکز

۶۵۰۱۰۳۶۷

آدرس و کد پستی مرکز علمی و کاربردی واحد ۴۶

آدرس : خیابان آزادی ، نبش خیابان خوش شمالی ، پلاک ۲

 

کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۸۳