اطلاعیه خیلی مهم امتحانات متمرکز پایان ترم نیمسال ۹۹۲

اطلاعیه خیلی مهم امتحانات متمرکز پایان ترم نیمسال ۹۹۲

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی تمام ورودی ها

تاریخ امتحانات متمرکز پایان ترم نیمسال بهمن ۱۳۹۹ تمام رشته ها و تمام ورودی ها به شرح اعلام شده در جدول پیوست می باشد.

لازم به توضیح است : سامانه مربوط به آزمون های متمرکز بر طبق اطلاعیه های آتی دانشگاه جامع متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

توجه : خواهشمند است برای آزمون های متمرکز به تاریخ های اعلام شده در ذیل توجه بفرمائید.