اطلاعیه مهم ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی مهر ۱۴۰۰

به اطلاع پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۰ می رساند، پذیرفته شدگان می توانند از طریق لینک ذیل نسبت به مشاهده اطلاعات خود و محل قبولی خود اقدام نمایند :

 

مشاهده نتایج پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی

 

خواهشمند است پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی مهر ۱۴۰۰ مراتب ثبت نام را طبق آئین نامه ذیل اجرا نمایند.

خواهشمند است متقاضیان هر رشته طبق جدول ذیل به مرکز مراجعه نمایند.

ثبت نام مشروط به استفاده از ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می باشد.

 

پذیرفته شدگانی که در شهرستان هستند می توانند تا چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ جهت ثبت نام به مرکز مراجعه نمایند.