منابع

آموزش سامانه آزمون آنلاین

Azmoon46.ir

راهنمای ورود به سامانه آزمون آنلاین دانشگاه

راهنمای تغییر رمز عبور در سامانه آزمون آنلاین دانشگاه

راهنمای مشاهده و مشخصات آزمون و شرکت در آزمون در سامانه آزمون آنلاین دانشگاه

راهنمای مشاهده درس ها و تاریخ آزمون ها در سامانه آزمون آنلاین دانشگاه

راهنمای بارگزاری (آپلود) عکس پاسخ سوال ها در سامانه آزمون آنلاین دانشگاه

راهنمای شرکت در آزمون های پایان ترم آنلاین در سامانه آزمون آنلاین دانشگاه

راهنمایی خیلی مهم
راهنمای بارگزاری عکس در سامانه آزمون با استفاده از گوشی موبایل (عکس گرفتن از پاسخنامه)

راهنمایی خیلی مهم
راهنمای بارگزاری عکس در سامانه آزمون با استفاده از گوشی موبایل (عکس قبلا ذخیره شده)