ثبت نام مدرس درس ساز تخصصی و آواز

نکته خیلی مهم:

در صورتی که برای هریک از درس های سازتخصصی، آواز و یا ارکسترکلاسیک خود با مدرسی هماهنگ نکرده اید و هنوز در کلاس های هیچ مدرسی شرکت نکرده اید نمره آن درس شما غیبت و صفر می باشد. برای موجه کردن غیبت خود و برای اینکه نمره صفر در کارنامه شما ثبت نشده و درس شما حذف شود به جای نام استاد از کلمه *غیبت* استفاده کنید.

در صورتی که نام هیچ مدرسی را برای درس های مذکور خود ثبت نکنید و غیبت خود در کلاس های ساز را نیز اعلام نکنید برای آن درس شما نمره صفر ثبت می شود که ممکن است باعث مشروط شدن و اخراج دانشجو شود.

آخرین فرصت مشخص کردن نام مدرس درس های مذکور روز چهارشنبه ۰۳ آبان ماه ۹۹ می باشد و این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود.
 

لیست دانشجویانی نام مدرس درس ساز تخصصی خود را مشخص نکرده اند

دانلود و مشاهده

فرم ثبت نام مدرس درس ساز تخصصی و آواز


نام
در این قسمت نباید نام استاد درج شده در سامانه هم آوا را ذکر کنید ‼️‼️ لطفا نام مدرس ساز یا آوازی که می خواهید در کلاس های آنلاین وی شرکت کنید و یا در گروه واتساپی مدرس مربوطه جهت ساز مورد نظر هماهنگی لازم را با استاد انجام داده اید را در این قسمت ذکر کنید. نام واقعی مدرس درس ساز تخصصی …