منابع

اطلاعیه دروس مهمان

اطلاعیه مهم دروس مهمان
قابل توجه دانشجویانی که برای نیمسال بهمن ۹۸ (۹۸۲) دارای دروس مهمان بوده ولی دروس آنها هنوز در سامانه از طرف مرکز مبدا یا مرکز مقصد یا هر دو تایید نشده و یا اینکه هنوز درس را بصورت مهمان ثبت نکرده اند:
دانشجویان مذکور تا مورخ جمعه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مهلت دارند که درس مهمان خود را در سامانه هم آوا با هماهنگی آموزش مراکز مبدا یا مقصد ثبت کرده و سپس جهت تایید درس در سامانه هم آوا مرکز ۴۶ نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره موبایل و شماره دانشجویی خود را به آدرس تلگرام زیر ارسال نمایند.
توجه نمایید این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود و مهلت مذکور با رایزنی با دانشگاه جامع فقط جهت دانشجویان ترم آخر تعیین شده است.
با توجه به عدم دسترسی بعد از تاریخ فوق مسئولیت مشکلات ناشی بر عهده خود دانشجو می باشد.
مسئولیت اخذ تایید درس در مرکز مبدا برای دانشجویان مراکز دیگر به عهده خود دانشجو می باشد. (مرکز ما فقط دسترسی تایید مرکز مقصد را دارد)
مسئولیت اخذ تایید درس در مرکز مقصد برای دانشجویان مرکز علمی کاربردی واحد ۴۶ به عهده خود دانشجو می باشد. (آموزش فقط دسترسی تایید مرکز مبدا را دارد)
#مهمان
روی آی دی زیر کلیک کنید:

@Wosamo