ثبت نام بدون کنکور مهر ۹۸

شروع ثبت نام های بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی مهر ۱۳۹۸مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد ۴۶ تهران  

تلفن مشاوره :۶۶۴۳۱۷۱۳-۶۶۹۱۶۲۹۱  جهت ثبت نام 

 

 

شروع کلاس های تمام دانشجویان از روز شنبه مورخ 03 اسفندماه 1398
+