دانشجویان چپ دست

قابل توجه دانشجویان چپ دست:

دانشجویان که چپ دست هستند در صورت نیاز می توانند با پر کردن فرم زیر از صندلی مخصوص افراد چپ دست جهت امتحانات پایان ترم کتبی استفاده نمایند.

5 + 6 =

فرم فوق باید برای همه درس های مورد نیاز تکمیل شود.