فراخوان نخستين جشنواره علمي كاربردي “حركت،بيان و پژوهش”

فراخوان نخستين جشنواره علمي كاربردي “حركت،بيان و پژوهش”
اين جشنواره به همت مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد ٤٦ تهران و به دبيري علمي حامد نصرآباديان و دبيري اجرايي سوسن تقي پور در سه بخش حركت، بيان و پژوهش برگزار مي گردد.
دبير اجراي جشنواره :دكتر سوسن تقي پور
دبير علمي جشنواره: حامد نصرآباديان
اعضاي شوراي سياست گذاري جشنواره: دكتر محمود عزيزي،دكتر ناصر آقايي،دكتر عطاءاله كوپال، مهران مرادي
و
مهلت ارسال آثار در قالب dvd تا سي ام آذر ٩٧
اعلام پذيرفته شدگان :دهم ديماه ٩٧
و برگزاري اختتاميه: از هفدهم تا نوزدهم ديماه ٩٧

فرم ثبت نام

ثبت نام در کارگاه های آموزشی