• 1744
 • 1753

  کنسرت ارکستر فرهنگ و هنر به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی

 • 1515
 • 1742
 • 1749
 • 1487

  همایش انتقال تجربه

 • 1760
 • 1517
 • 1812
 • 1743
 • 1754
 • 1747
 • 1763
 • 1750
 • 1759
 • 1751
 • 1761
 • 1766
 • 1880
 • 1764
 • 1813
فراخوان ارکستر مجلسی نوجوانان

فراخوان ارکستر ملی نوجوانان

فراخوان ثبت نام در ارکستر ملی نوجوانان

به رهبری محمدحسین پور معین

با همکاری و هماهنگی انجمن موسیقی مرکز

جهت ثبت نام به بخش کارگاه های آموزشی مرکز مراجعه نمائید.