• 796

    فراخوان ارکستر مجلسی نوجوانان

  • 797

    اجرای استاد رامیز قلی اف و ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر واحد 46 تهران

  • 799

    شبی با فخر موسیقی ایران - فرهاد فخرالدینی

فراخوان ارکستر ملی نوجوانان

فراخوان ثبت نام در ارکستر ملی نوجوانان

به رهبری محمدحسین پور معین

با همکاری و هماهنگی انجمن موسیقی مرکز

جهت ثبت نام به بخش کارگاه های آموزشی مرکز مراجعه نمائید.