• 1298

  فراخوان تشکیل ارکستر پاپ

 • 796

  فراخوان ارکستر مجلسی نوجوانان

 • 797

  اجرای استاد رامیز قلی اف و ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر واحد 46 تهران

 • 799

  شبی با فخر موسیقی ایران - فرهاد فخرالدینی

فراخوان ارکستر مجلسی نوجوانان

فراخوان ارکستر ملی نوجوانان

فراخوان ثبت نام در ارکستر ملی نوجوانان

به رهبری محمدحسین پور معین

با همکاری و هماهنگی انجمن موسیقی مرکز

جهت ثبت نام به بخش کارگاه های آموزشی مرکز مراجعه نمائید.