اطلاعیه مهم حذف اضطراری درس

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویان می توانند یکی از دروس صرفا نظری خود را که به علت هر مشکلی قادر به حضور در امتحان پایانی درس مذکور نمی باشند، بصورت اضطراری حذف کنند. توجه نمائید که فقط دروس صرفا نظری (بدون واحد عملی) قابلیت حذف اضطراری را دارند. قوانین حذف اضطراری: ۱- مهلت حذف اضطراری […]

ادامه متن ...