اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ترم اول مقطع کارشناسی

اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان ترم اول مقطع کارشناسی قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم اول آن دسته از دانشجویانی که گواهی موقت کاردانی خود را تحویل دانشگاه ننموده اند ، موظف هستند تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۰ مدرک گواهی موقت کاردانی خود را تحویل دانشگاه نمایند. در غیر این صورت نیمسال تابستان و نیمسال […]

ادامه متن ...