منابع

شماره تماس های جدید مرکز

قابل توجه دانشجویان گرامی:
با توجه به تغییر ساختمان، شماره تماس های جدید مرکز به شرح زیر می باشد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود به دوستان خود نیز اطلاع داده و از تماس با شماره های همراه کارمندان مرکز خودداری نمایند.
با تشکر از همراهی شما

۰۲۱ ۶۵۰۱۰۳۸۷

۰۲۱ ۶۵۰۱۰۳۸۱

۰۲۱ ۶۵۰۱۰۳۷۵

۰۲۱ ۶۵۰۱۰۳۷۲

۰۲۱ ۶۵۰۱۰۳۶۷