منابع

اطلاعیه معادلسازی

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ماه ۱۳۹۸ (ترم اولی ها):
دانشجویان ترم اولی که قبلا دروسی را در دانشگاه های دیگر و یا مراکز علمی کاربردی با موفقیت گذرانده اند (دانشجویانی انصرافی، اخراجی و یا فارغ التحصیل) می توانند از روز شنبه مورخ ۰۳ اسفندماه ۱۳۹۸ تا روز پنجشنبه مورخ ۰۸ اسفندماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ریز نمرات مهر شده خود را جهت معادل سازی دروس گذرانده به واحد آموزش مرکز در ساختمان جدید مرکز به آدرس:
خیابان آزادی- روبروی دانشگاه سوره – نبش خوش شمالی – مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
تحویل نمایند.
توجه کنید در صورت تحویل ریز نمرات بعد از تاریخ مذکور به هیچ وجه معادل سازی انجام نخواهد شد و مسئولیت مشکلات ناشی از عدم توجه به این اطلاعیه بر عهده خود دانشجو می باشد.
قوانین معادل سازی:
– فقط دروسی که بصورت حضوری بوده معادل سازی خواهند شد. (یعنی در صورتی که در رشته و یا دانشگاه قبلی معادل سازی داشته اید باید ریز نمرات آن دروس معادل سازی شده نیز تحویل آموزش شود. دروس معرفی به استاد معادل سازی نمی شوند).
– معادل سازی از رشته های مجازی و هم چنین دانشجویان فراگیر پیام نور امکان پذیر نیست.
– معادل سازی فقط در ترم اول ورود دانشجو به مرکز و زمان حذف و اضافه نیمسال صورت می گیرد و در ترم های آتی معادل سازی انجام نمی شود.
– معادل سازی از دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی فقط در دروس عمومی و مهارت مشترک صورت می گیرد.
– فقط دروسی که نمره آنها بیشتر از ۱۲ است قابل معال سازی می باشد.
– معادل سازی دروس کاربینی و کارورزی فقط در صورت پذیرش در همان رشته و همان گرایش صورت می پذیرد.
– معادل سازی فقط از مقاطع هم سطح و یا مقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر می باشد.
– دانشجویان دارای معادل سازی باید حداقل دارای ۲۵ واحد درسی مانده در دو ترم تحصیلی باشند.