منابع

آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ماه ۱۳۹۸

قابل توجه متقاضیان ثبت نام کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ماه ۱۳۹۸ مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران

آخرین مهلت ثبت نام تمام رشته ها روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ می باشد و با توجه به احتمال کم تمدید زمان ثبت نام مذکور از طرف سازمان سنجش و پر شدن ظرفیت بیشتر رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه، جهت ثبت نام هر چه سریعتر اقدام نمائید.

قابل توجه فارغ التحصیلان کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران: با توجه به پر شدن ظرفیت بیشتر رشته های کارشناسی در صورت عدم مراجعه سریعتر و پر شدن ظرفیت رشته های کارشناسی مرکز، مسئولیت مشکلات ناشی بر عهده خود متقاضی می باشد.