منابع

راهنمای طبقات (طبقه، شماره صندلی و کلاس مربوطه) برای آزمون های متمرکز ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

راهنمای طبقات (طبقه، شماره صندلی و کلاس مربوطه) برای آزمون های متمرکز روز ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰ و ساعت ۱۵:۰۰ برای مشاهده روی عکس کلیک کنید.

راهنمای طبقات (طبقه، شماره صندلی و کلاس مربوطه) برای آزمون های متمرکز اندیشه اسلامی 1 و اندیشه اسلامی 2 مورخ 06 بهمن ماه 1398 ساعت 13:00

راهنمای طبقات (طبقه، شماره صندلی و کلاس مربوطه) برای آزمون های متمرکز اندیشه اسلامی ۱ و اندیشه اسلامی ۲ مورخ ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

 

راهنمای طبقات (طبقه، شماره صندلی و کلاس مربوطه) برای آزمون متمرکز اخلاق اسلامی مورخ 06 بهمن ماه 1398 ساعت 15:00

راهنمای طبقات (طبقه، شماره صندلی و کلاس مربوطه) برای آزمون متمرکز اخلاق اسلامی مورخ ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰