منابع

امتحان کتبی تربیت بدنی و ورزش۱ نیمسال مهرماه ۱۳۹۸

اطلاعیه مهم امتحان کتبی دروس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش۱ (کارشناسی)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی تمام رشته ها و تمام ورودی ها که در ترم جاری دروس تربیت بدنی و یا ورزش۱ را اخذ نموده اند:
تاریخ و زمان امتحان کتبی تربیت بدنی و ورزش۱ آقایان و خانم ها به شرح زیر می باشد:
———————————
تربیت بدنی آقایان (رشته های کاردانی) روز دوشنبه ۰۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
ورزش۱ آقایان (رشته های کارشناسی) روز دوشنبه ۰۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
———————————
تربیت بدنی خانم ها (رشته های کاردانی) روز دوشنبه ۰۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
ورزش۱ خانم ها (رشته های کارشناسی) روز دوشنبه ۰۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
———————————
توجه نمایید که امتحان کتبی تربیت بدنی و ورزش۱ تمام دانشجویان راس ساعت اعلام شده در ساختمان جدید مرکز به آدرس زیر برگزار می گردد:
خیابان آزادی، نبش خوش شمالی، روبروی دانشگاه سوره، پلاک ۲
عدم حضور در جلسه امتحانی مذکور باعث حذف درس تربیت بدنی و یا ورزش۱ و ثبت نمره غیبت غیر موجه خواهد شد.
حتما به دوستان خود نیز اطلاع دهید.
———————————

نکته خیلی مهم
دانشجویان حتما جهت اطلاع از شماره صندلی آزمون کتبی درس تربیت بدنی و ورزش۱ خود از مورخ شنبه ۰۵ بهمن ماه نسبت به چاپ مجدد کارت آزمون خود اقدام نمایند.