منابع

امتحان عملی هارمونی۲ و هارمونی پایه

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با استاد دژآهنگ در ترم جاری دروس هارمونی۲ و یا هارمونی پایه را اخذ نموده اند:

امتحان عملی درس هارمونی ۲ روز یکشنبه ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰

امتحان عملی درس هامونی پایه روز یکشنبه ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

برگزار می گردد.

با توجه به عملی نظری بودن دروس در صورت عدم حضور دانشجو در امتحان عملی، نمره دانشجو غیبت ثبت خواهد شد. حتما به دوستان خود نیز اطلاع رسانی کنید.