منابع

آدرس ساختمان جدید مرکز

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم

با توجه به تغییر مکان ساختمان مرکز تمام امتحانات متمرکز (مورخ یکشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ الی دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸) در ساختمان جدید مرکز به آدرس

خیابان آزادی – نبش خوش شمالی – روبه روی دانشگاه سوره – پلاک ۲

برگزار می گردد.

یادآور می شود که تمام امتحانات تا مورخ شنبه ۰۵ بهمن ماه در ساختمان قدیمی مرکز (کوچه بزمه) برگزار می گردد.
به دوستان خود نیز اطلاع دهید.

شماره تماس های جدید:

۰۹۹۰۱۱۸۶۸۸۷

۰۹۳۳۱۰۰۱۸۳۳

۰۹۳۷۷۳۸۵۹۵۸

۰۲۱-۶۶۵۹۶۸۶۵