منابع

برنامه زمانی امتحانات عملی دروس

با توجه به شروع امتحانات عملی دروس نیمسال جاری برنامه زمانی امتحان عملی، ژوژمان، تحویل پروژه، کارگروهی و یا اجرا مطابق فایل های پیوست می باشد.
توجه به نکات زیر خیلی مهم می باشد و در صورت عدم توجه مشکلات ناشی بر عهده خود دانشجو می باشد.
۱- با توجه به بارگزاری تاریخ امتحانات در سامانه هم آوا، دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه هم آوا قسمت (((تایید انتخاب واحد و برنامه هفتگی))) از روز و ساعت برنامه امتحانی نهایی خود اطلاع یابند.
۲- دروس عملی-نظری هم دارای امتحان عملی و هم دارای امتحان کتبی می باشند. دروس که علاوه بر آزمون عملی دارای آزمون کتبی نیز می باشد در لیست ها مشخص شده است.
۳- در دروسی که هم دارای آزمون کتبی و هم آزمون عملی می باشد حضور دانشجو هم در آزمون عملی و هم در آزمون کتبی آن دروس الزامی بوده و در صورت عدم حضور در هر کدام از آزمون ها، نمره پایانی درس مذکور غیبت در آزمون و صفر ثبت خواهد شد.
۴- دانشجو در تمام دروس عملی و نظری موظف به امضا کردن هر دو لیست حضور و غیاب جلسه آزمون عملی و کتبی می باشد و در صورت امضا نکردن هر کدام از لیست های حضور و غیاب جلسه آزمون عملی و یا کتبی، نمره پایانی درس مذکور غیبت در آزمون و صفر ثبت خواهد شد.
۵- تمام دروسی که تاریخ آزمون آنها در کارت ورود به جلسه آزمون سامانه هم آوا روزهای جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ و جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ثبت شده است، فقط دارای آزمون عملی بوده و آزمون کتبی ندارند.
۶- دروس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش۱ (کارشناسی) دارای آزمون کتبی بوده و حضور در جلسه آزمون کتبی آن در مورخ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ الزامی بوده و در صورت غیبت در آزمون مذکور نمره پایانی دانشجو غیبت در آزمون و صفر ثبت خواهد شد.
۷- دانشجویان جهت شرکت در امتحانات کتبی باید حتما کارت ورود به جلسه آزمون را از سایت هم آوا دریافت کنند که تاریخ و نحوه اخذ آن متعاقبا اعلام می شود.
۸- در صورت مشاهده هرگونه اشکال در تاریخ های مذکور حتما به آموزش مرکز مراجعه نمایید.
۹- هر دانشجو باید از سامانه خود تاریخ امتحانات کتبی را مشاهده نموده و در صورت عدم توجه به این بند عواقب ناشی بر عهده خود دانشجو می باشد.

مشاهده برنامه زمانی امتحان عملی، ژوژمان، تحویل پروژه، کارگروهی و یا اجرا دروس (غیر از دروس ساز و آواز تخصصی و پیانو عمومی)

مشاهده برنامه زمانی امتحانات عملی، کارگروهی و یا اجرای دروس ساز و آواز تخصصی و پیانو عمومی